Introducció

Els habitants de la vila de Blanes han demostrat durant molts anys la seva atracció envers el món de la música. Ho demostra el gran nombre de professionals que han sorgit de la nostra formació. La “Banda i Cobla del Col·legi Sta. Maria de Blanes” és una associació musical sense ànim de lucre, formada per joves estudiants amb edats compreses entre els 8 i els 18 anys, que dediquen una gran part de les seves hores lliures al món de la música. Som una formació que porta quasi 50 anys formant músics. La nostra Associació actualment compta amb una formació de Banda, una de Cobla, una Big Band i l’Escola de música del Col·legi Santa Maria per a complementar l’educació dels nostres joves músics.

El nostre objectiu principal és la formació musical dels nois i noies que formen part de les nostres formacions, així com facilitar l’accés a aquest tipus d’estudi a tothom que vulgui, tot atenent la diversitat d’interessos, motivacions i actituds. S'intenta que els alumnes assoleixin un bon nivell d'interpretació musical, a la vegada que siguin capaços d'assolir les proves d'accés a algun conservatori, desenvolupant estudis de música i posant especial interès en la interpretació de música en grup. Intentem que els alumnes assoleixin un bon nivell d'interpretació musical, combinant l'aprenentatge teòric amb la pràctica i posant especial interès en la interpretació de música en grup.

Un dels propòsits més importants de l’associació consisteix a equilibrar un treball intern de consolidació de l'agrupació amb la formació en valors, l'assoliment d'una bona qualitat musical, i la seva funció social, artística i educativa.

La Banda i la Cobla del Col·legi Santa Maria és reconeguda com inici i origen de grans músics.

Volem fer de Blanes una vila musical, en què els seus ciutadans visquin la música des d’un aspecte creatiu, interpretatiu i com a públic crític i compromès.

Volem que la nostra escola es transformi en un dels motors musicals més importants de la vila. Som conscients que tots sols no podrem dur a terme aquest projecte i, per aquest motiu, necessitem el recolzament de tothom que pensi com nosaltres.

c/ Salut, 24 - 17300 Blanes 972 336 128
© 2023 Banda-Cobla Col·legi Santa Maria