Activitats durant el curs

Apropem la música a les escoles.

El curs 2005 - 2006 va ser el primer en què es portà a terme el projecte “Apropem la música a les escoles”. El que es pretén amb aquesta activitat és sensibilitzar i iniciar un aprenentatge musical.

En aquesta activitat es donen classes de llenguatge musical per a nens i nenes de P3, P4 i P5 escolaritzats en alguna de les Escoles de la nostra Vila. Aquesta activitat està desenvolupada per la professora Yamila Zumeta.

Objectius:

 • Memoritzar cançons adequades a la seva edat arribant a la millor afinació possible.
 • Reconeixement auditiu i visual de diferents instruments. Al llarg del curs es faran petites demostracions amb els instruments reals i fins i tot se’ls donarà l’oportunitat de poder-los tocar.
 • Introducció a la pulsació i al ritme.
 • Reconeixement de les diferents qualitats del so a través de les cançons treballades a classe.
 • Reconeixement visual de les diferents grafies musical: notes i clau de sol.
 • Desenvolupar en els alumnes el gust per escoltar música.

La durada del curs és d’Octubre a Maig.

Mínim de quatre alumnes per classe. En el cas de no arribar aquest mínim els alumnes seran derivats a l’escola de música.

 

Fer sonar un instrument

Des del curs 2007 - 2008 i dins del PEEB es fa aquesta activitat es desenvolupa des del mes de Novembre al mes de Maig, amb una durada de 45 minuts a la setmana en horari de menjador. Els professor que porten a terme aquesta activitat son en Jordi Casas i Joaquim Gibert (instruments de vent-fusta), i en Tomàs Espinosa (instruments de vent-metall).

Creiem que no es pot parlar d'aprenentatge musical sense que això comporti una pràctica instrumental. És per això que proposem un pla d'estudis en el què, a part d'aspectes teòrics i de formació cultural bàsica, es contempla l'aprenentatge i la pràctica d'un instrument. Aquesta pràctica comença després del que anomenem sensibilització musical, reservada als alumnes de P3, P4 i P5.

Aquesta és una activitat musical de contacte directa amb la música des del primer dia. Què volem dir amb això?, doncs que des del primer dia de classe, cada alumne ja prova de fer sonar un instrument.

Els instruments participants, pertanyen a la família de vent-fusta i vent-metall, com són el saxòfon, el clarinet, la flauta travessera, la trompeta i el trombó.

El primer objectiu és escollir un instrument dels ja esmentats, i fer-lo sonar!.

Durant el primer mes i mig, els alumnes provaran aquests instruments. Passat aquest temps, ells mateixos escolliran quin volen aprendre, tot i que en alguns casos la qüestió física també pot ser un factor a tenir en compte per a escollir l’instrument.

Un cop escollit, el primer pas és aprendre a quina família pertany, a muntar i desmuntar tot aprenent els noms de les diferents parts, i com cuidar-lo correctament, ja que de tot això depèn que se’l puguin endur a casa per poder practicar més endavant.

Mentrestant, també començaran a aprendre a posar bé l’embocadura, les mans, dits i cos en relació amb l’instrument.

Tot seguit, nocions bàsiques de solfeig i les primeres notes, en cada instrument les més elementals. I així, poc a poc, aprenent-les fins arribar a poder tocar una cançó de nivell bàsic.

El segon pas i també segon objectiu és que els qui vulguin, vinguin a l’escola de música i entrar ala assajos de la Banda de Grau Elemental, per en un futur no molt llunyà entrar a formar part com a músics de la Banda i Cobla Sta. Maria.

Els C.E.I.P. on es desenvolupa son:

 • NAPOLEÓ SOLIVA - 2 Grups (3er i 4art) - DIMECRES de 13,00 a 13,45 h i de 14,00 a 14,45 h.
 • SA FORCANERA - 2 Grups (3er i 4art) - DIVENDRES de 13,30 a 14,15 h. i de 14,15 a 15,00 h.
 • CARLES FAUST - 2 Grups (3er i 4art) - DIMECRES de 13,30 a 14,15 h. i de 14,15 a 15,00 h.
 • JOAQUIM RUYRA - 2 Grups (3er i 4art) - DIJOUS de 13,30 a 14,15 h. i de 14,15 a 15,00 h.
 • PINYA DE ROSA - 1 Grup (3er i 4art) - DIJOUS de 14,15 a 15,00 h.

Els alumnes destinataris són els de cicle mitjà, cursos de 3r i 4t, en aquells centres que per motius d’organització sigui necessari ampliar els destinataris, es donarà preferència als alumnes de 2on de primària.

Els criteris de selecció dels alumnes han de ser coherents amb els objectius del PEEB, la valoració del professorat del centre i del coordinador de l’activitat (membre de l’escola de música).

Cada alumne té dret a ser beneficiari de l’activitat un sol curs. En aquells casos, que per habilitats musicals i que per motius personals l’alumne no pugui anar a l’escola de música, podrà seguir amb aquesta activitat el següent curs. El criteri per valorar aquestes circumstàncies serà per part del coordinador de l’activitat.

 

Música per a nadons

Aquest taller està adreçat a aquells pares i mares amb una gran dosi de desinhibició i que, d’una manera divertida i junt amb els seus fills de dos anys (de 21 mesos a 36 mesos), vulguin endinsar-se en el fascinant món de la música.

La monitora de l’activitat serà la senyoreta Yamila Zumeta, professora de la nostra escola amb una gran experiència en la didàctica de la música per a nens petits (metodologia Dalcroze).

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals. Qualsevol activitat dels nadons, aparentment només motriu i sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

A partir d'un any els infants comencen una etapa en què guanyen autonomia dia a dia i poden manifestar cada vegada amb més claredat el que senten i el que volen. Les cançons, moixaines i jocs de falda es poden considerar les primeres manifestacions lúdiques que les mares i els pares poden compartir amb els seus fills, i constitueixen un punt de partida privilegiat en l'educació infantil, a través del qual els nens poden iniciar el descobriment del seu cos, del llenguatge oral, de la dansa, del ritme, del moviment, de la música. I aprendre a sentir, a percebre i, a poc a poc, a expressar-se. Així, en aquesta edat, a través dels jocs dansats, les cançons i la música podem aprofundir en tots els aspectes de concentració i expressió: atenció a una música, a uns moviments, a una seqüència ordenada, a un text, a un vocabulari, a un final sempre canviant...

A través del repertori de cançons, jocs de falda, moixaines i de la manipulació d'instruments (petita percussió i joguines de so) que aprendrem en aquestes sessions, els nens i nenes rebran una estimulació afectiva única a través de la veu i el contacte amb el cos dels seus pares i mares.

Als dos anys, la capacitat que els infants tenen de cantar les cançons potencia i accelera enormement el procés d'articulació de la parla, donada la relació existent entre el llenguatge verbal i el musical. I també ja tenen l'autonomia suficient per realitzar danses o jocs de moviment organitzats de forma col·lectiva, incorporant així la relació amb els altres infants. És per això que, sense deixar d'aprofundir en la relació afectiva entre adult i infant, també podrem afavorir la relació de grup a partir de l'estimulació musical.

Objectius:

 • Estimular la memorització auditiva i visual a través de la cançó.
 • Reforçar el vincle pares/fills a través de la música.
 • Fomentar la sensibilització del nen envers la música.
 • Ampliar el vocabulari del nen a través de la cançó.
 • Identificar diferents velocitats de la música: ràpid i lent, mitjançant l’audició de diferents melodies.
 • Identificar les qualitats del so a través dels instruments de percussió i la veu.
 • Conèixer diferents instruments musicals.
 • Millorar la psicomotricitat del nen a través del moviment i la música.

Les classes es faran a les instal·lacions de l’Escola de Música els dissabtes al matí en diferents sessions. Hi haurà un màxim de vuit nens i nenes amb els respectius pares per sessió i un mínim de quatre perquè es pugui dur a terme l’activitat.

El curs començarà sol començar pel novembre i finalitza pel maig. Només es fan classes tres dissabtes al mes (mirar calendari).

Per mes informació us podeu adreçar a l’Escola de música en horari de secretaria (de dilluns a divendres de 17 a 20 hores).

c/ Salut, 24 - 17300 Blanes 972 336 128
© 2023 Banda-Cobla Col·legi Santa Maria