Com ens organitzem?

Creiem que no es pot parlar d'aprenentatge musical sense que això comporti una pràctica instrumental. És per això que proposem un pla d'estudis en el què, a part d'aspectes teòrics i de formació cultural bàsica, es contempla l'aprenentatge i la pràctica d'un instrument. Aquesta pràctica comença després del que anomenem sensibilització musical, reservada als alumnes de P4 i P5.

El pla d'estudis contempla, doncs, dues àrees: la primera, que anomenem de sensibilització, dividida en dos nivells (P4 i P5) i la segona, que anomenem grau elemental i que es correspon amb el grau elemental d'ensenyament musical que proposa la LOGSE, dividida en tres nivells que ja no es corresponen tan estrictament amb els cursos de l'ensenyament general.

Som una entitat "privada" que dins les directrius marcades pel Departament d’Ensenyament pel que respecta als estudis de Règim Especial, seguim el programa d’estudis del Conservatori de Música de Badalona des dels cursos d’iniciació i sensibilització cap endavant, on en un futur els nostres alumnes podran presentar-se per fer la prova d’accés i seguir allà els seus estudis musicals de grau professional.

Al llarg del Nivell Pre-elemental (de tres a vuit anys), l’alumne cursarà les següents matèries:

  • Llenguatge musical.
  • Instrument col·lectiu (on els alumnes comencen a escollir l’instrument de vent o percussió que vol aprendre).

Al llarg del Nivell Elemental (de vuit a onze anys), els alumnes continuen els quatre cursos següents on cursarà les següents matèries:

  • Llenguatge musical.
  • Instrument individual.
  • Conjunt instrumental (en formació de Banda).
  • Cant coral.

A continuació, l’alumne pot accedir al Nivell Mitjà. La nostra escola imparteix els quatre primers cursos d’aquest grau. Els dos últims cal cursar-los en un conservatori de grau mig. L’alumne cursarà les següents matèries:

  • Llenguatge musical.
  • Instrument principal i segon instrument.
  • Conjunt instrumental (en formació de Banda).
  • Matèria optativa (segons instrument).
c/ Salut, 24 - 17300 Blanes 972 336 128
© 2023 Banda-Cobla Col·legi Santa Maria