Matícules i Quotes

En inscriure’s a la nostra escola, cal pagar una taxa, en concepte de matrícula.

A banda, les mensualitats es domicilien al compte corrent especificat al full de matrícula de cada alumne.

L’Escola de Música matricula els seus alumnes en dos períodes:

  • El primer, durant el mes de Maig.
  • El segon, durant la segona quinzena de Setembre.

Cal remarcar que per facilitar l’aprenentatge de la majoria d’instruments, s’ajuda als alumnes deixant un instrument propietat de l’associació per una quota molt baixa.

En el moment que un alumne entra a formar part de la Banda té una sèrie d’avantatges: no paga matricula, té una petita subvenció mensual i s’elimina la quota de l’instrument. Si a mes toca a la cobla, a part d’aquestes avantatges té encara una mica més de subvenció mensual. Aquestes avantatges són en compensació de totes les actuacions que es fan durant l’any.

c/ Salut, 24 - 17300 Blanes 972 336 128
© 2023 Banda-Cobla Col·legi Santa Maria